Δ´ Εθνική Συνέλευση στο Άργος
1829

Δ´ Εθνική Συνέλευση στο Άργος

Στις 11 Ιουλίου οι πληρεξούσιοι θα συγκεντρωθούν στο Άργος, όπου θα αρχίσει τις εργασίες της η Δ´ Εθνική Συνέλευση, την οποία ελέγχει ο Καποδίστριας. Η Πολιτεία του επικυρώνεται, ενώ το Πανελλήνιο αντικαθίσταται από μια Γερουσία, τα μέλη της οποίας θα εκλέγει ο Κυβερνήτης, και η οποία θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα μαζί με τον Κυβερνήτη. Οι άλλες υποθέσεις της διοίκησης θα έμεναν προς το παρόν ως είχαν. Στα εξωτερικά όμως ζητήματα, οι δυνατότητες του Καποδίστρια περιορίστηκαν και σημειώθηκε πως οποιαδήποτε συμφωνία του Κυβερνήτη με τις δυνάμεις δεν δεσμεύει το έθνος αν πρώτα δεν επικυρωθεί από τους αντιπροσώπους του.