Συνθήκη της Αδριανούπολης.
1829

Συνθήκη της Αδριανούπολης.

Η εμφάνιση των ρωσικών στρατευμάτων έξω από την Κωνσταντινούπολη και οι υπόλοιπες ρωσικές επιτυχίες ανάγκασαν την Πύλη να δεχθεί να υπογράψει στις 14 Σεπτεμβρίου 1829 την Συνθήκη της Αδριανούπολης, με την οποία τερματίζεται ο ρωσοτουρκικός πόλεμος. Ανάμεσα στα άλλα, η Πύλη δεσμεύτηκε να αποδεχθεί τη Συνθήκη και το Πρωτόκολλο που υπογράφηκαν τελευταία για το ελληνοτουρκικό ζήτημα, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την ελληνική ανεξαρτησία.