Δ´ κατά συνέχεια Εθνική Συνέλευσις
1832

Δ´ κατά συνέχεια Εθνική Συνέλευσις

Στις 14 Ιουλίου αρχίζει τις εργασίες της η Δ΄ κατά συνέχεια Εθνική Συνέλευσις στην Πρόνοια του Ναυπλίου, η οποία αυτοανακηρύσσεται σε συντακτική χωρίς όμως να ψηφίσει τελικά Σύνταγμα. Η Συνέλευση επικυρώνει ακόμα την εκλογή του Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας και καταργεί τη Γερουσία. Σύντομα θα αρχίσουν και πάλι οι εμφύλιες συγκρούσεις, και οι Μεγάλες Δυνάμεις θα αναθέσουν σε γαλλικά στρατεύματα την επαναφορά της τάξης.