Πεθαίνει ο Αδαμάντιος Κοραής
1833

Πεθαίνει ο Αδαμάντιος Κοραής

Τον Απρίλιο του 1833 θα φύγει από την ζωή επιβαρυμένος από χρόνια προβλήματα υγείας ο Αδαμάντιος Κοραής. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογίους και εκφραστές του νεοελληνικού Διαφωτισμού και αφιερώθηκε με ζήλο στην παιδεία και την πνευματική αναγέννηση του ελληνικού έθνους. Από τις περισσότερο σημαντικές συμβολές του ήταν η θέση που πήρε στο γλωσσικό ζήτημα. Αντιτιθέμενος στην αρχαΐζουσα γλώσσα της εποχής, θεώρησε αναγκαία μια γλώσσα κοντά στην ομιλούμενη, χωρίς όμως ξένα στοιχεία, και βασισμένη στην αρχαία ελληνική. Μια τέτοια γλώσσα θα μπορούσε να γίνει κατανοητή από τους απλούς ανθρώπους και να συμβάλλει στη διάδοση της παιδείας.