Τυπώνεται η Γεωγραφία Νεωτερική
1791

Τυπώνεται η Γεωγραφία Νεωτερική

Μέσα σε κλίμα θεαματικής ανάπτυξης της ελληνικής παιδείας, τυπώνεται στη Βιέννη το εμβληματικό έργο των Θεσσαλών λογίων Δανιήλ Φιλιππίδη και Γρηγορίου Κωνσταντά, Γεωγραφία Νεωτερική, στο οποίο παρατίθενται σημαντικές πληροφορίες για τον ελληνισμό, με πολιτική και ιστορική οπτική. Πρόκειται για ένα συνειδητό εγχείρημα μιας περιγραφής με καινοτόμες μεθόδους των περιοχών της Ελλάδας, η οποία παρουσιάζεται σαν ένα πλέγμα αυτοτελών τοπικών μορφωμάτων. Οι συγγραφείς δεν περιορίζονται μόνο στην ιστορική προσέγγιση, αλλά κάνουν και θρησκευτικές, γλωσσολογικές και δημογραφικές παρατηρήσεις. Η Γεωγραφία Νεωτερική αποτελεί ένα προοδευτικό για την εποχή έργο, το οποίο καταδικάζει τις κοινωνικές αδικίες και την οικονομική εκμετάλλευση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.