Ο Μιχαήλ Σούτσος ηγεμόνας της Μολδαβίας
1819

Ο Μιχαήλ Σούτσος ηγεμόνας της Μολδαβίας

Ο Μιχαήλ Σούτσος, γόνος της ομώνυμης σπουδαίας φαναριώτικης οικογένειας, ανέρχεται το 1819 στο αξίωμα του πρίγκιπα της Μολδαβίας. Μέλος της Φιλικής Εταιρείας, ο Σούτσος θα παίξει καίριο ρόλο στην επανάσταση που πρόκειται να ξεκινήσει στη Μολδοβλαχία. Θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την έδρα του το 1821, όταν θα κηρυχθεί έκπτωτος εξαιτίας της συμμετοχής του στην Επανάσταση. Την ίδια χρονιά θα αφοριστεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μαζί με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Κατά την διάρκεια της Επανάστασης θα συμβάλλει χρηματικά στον ελληνικό αγώνα.