ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ FORUM

Εναρκτήρια Εκδήλωση Forum, 18.10.2021 στην Αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής

Ομιλία Προέδρου Επιτροπής «Ελλάδα 2021», κυρίας Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη
Χαιρετισμός Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα
Ομιλία Πρωθυπουργού, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΔΩΡΗΤΗΣ
ΔΩΡΗΤΗΣ
ΔΩΡΗΤΗΣ