200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Ο Νίκος Σβορώνος διδάσκει στο Πρότυπον Λύκειον Αθηνών

Ανανεωτής της ιστοριογραφίας μεταπολεμικά, ο Νίκος Σβορώνος (1911-1989) ξεδίπλωσε μια ιστορική σκέψη μαρξιστικών καταβολών που απέχει από τις μηχανιστικές εφαρμογές και τις αρχές της κομματικότητας. Στην πυκνή Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας (1953/1976) αλλά και στο σύνολο του έργου του επιχείρησε να συλλάβει ολιστικά και να κατανοήσει την ελληνική ιστορία μέσα από ένα σχήμα εθνικής συνέχειας που αναγνωρίζει τον «αντιστασιακό χαρακτήρα των Ελλήνων». Ο Σβορώνος προσπάθησε να διασώσει την έννοια του έθνους τόσο από τις εθνικιστικές καπηλείες όσο και από τις μαρξιστικές απορρίψεις. Ως ιστορικός, έθεσε στο επίκεντρο των ερευνών του, από τη σκοπιά της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, τους μέσους βυζαντινούς χρόνους και την περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης, εντοπίζοντας εκεί την ανάδυση του νέου ελληνισμού και εξηγώντας την πορεία προς την εθνική ανεξαρτησία.

 

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να αναγνωρίσουμε
τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις και προτιμήσεις σας,
καθώς και για να μετρήσουμε και να αναλύσουμε την κίνηση στον ιστότοπό μας.

Για να δείτε περισσότερα δείτε την πολιτκή προστασίας προσωπικών δεδομένων.