Ιδρύεται στην Αθήνα η ΕΟΑ (Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων).
1894

Ιδρύεται στην Αθήνα η ΕΟΑ (Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων).

Σκοπός της η διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Πρώτος πρόεδρος της ο διάδοχος Κωνσταντίνος. Το 2000 η ΕΟΑ θα μετονομαστεί σε ΕΟΕ (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή), δεδομένου ότι   διοργανώτρια των Αγώνων του 2004 είναι  πλέον, η ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004».

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ