«Το Κορίτσι με τα Μαύρα» του Μιχάλη Κακογιάννη
1956