Τα μάρμαρα του Παρθενώνα μεταφέρονται στη Μεγάλη Βρετανία από τον Έλγιν
1806