Ιδρύεται το πρώτο ελληνικό προξενείο στη Μάλτα
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1827

Ιδρύεται το πρώτο ελληνικό προξενείο στη Μάλτα

Τον Φεβρουάριο του 1827 θα ιδρυθεί το πρώτο ελληνικό προξενείο στη Μάλτα, η οποία αποτελούσε βρετανική κτήση και ένα βασικό εμπορικό σταθμό. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αναγνώριση του ελληνικού ανεξάρτητου κράτους. Πρόξενος διορίζεται με πρωτοβουλία του Hamilton ο Thomas MacGill, η αναγνώριση όμως του οποίου θα καθυστερήσει να πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα την ιδιόμορφη λειτουργία του προξενείου.