Εκστρατεία στην Χίο
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1827

Εκστρατεία στην Χίο

Οι κάτοικοι της Χίου, μετά την καταστροφή του νησιού το 1822, ίδρυσαν στη Σύρο την «Επιτροπή των Χίων», η οποία είχε σκοπό τη συμπερίληψη του νησιού τους στα νέο κράτος. Η επιτροπή συγκέντρωσε για το σκοπό αυτό χρήματα με μεταξύ τους έρανο, και σχεδίασε τον Οκτώβριο εκστρατεία, επικεφαλής της οποίας έθεσε τον συνταγματάρχη Fabvier. Έτσι, μια δύναμη 2 χιλιάδων περίπου ανδρών αρχίζει την πολιορκία του φρουρίου της Χίου. Η εκστρατεία δεν θα έχει αίσιο τέλος, αφού πέρα από τις διαφωνίες του Συνταγματάρχη με την Επιτροπή, η τελευταία δεν πλήρωνε τους στρατιώτες, περιμένοντας από την Κυβέρνηση να αναλάβει τη μισθοδοσία τους. Όταν θα έρθουν τουρκικές ενισχύσεις στο φρούριο, η Επιτροπή θα αναχωρήσει και το στρατόπεδο θα διαλυθεί.