Αποστολή γαλλικού στρατιωτικού σώματος στην Πελοπόννησο
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1828

Αποστολή γαλλικού στρατιωτικού σώματος στην Πελοπόννησο

Η παραμονή των αιγυπτιακών στρατευμάτων στην Πελοπόννησο οδήγησε στην υπογραφή στο Λονδίνο Πρωτοκόλλου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, με το οποίο αποφασίστηκε η αποστολή σε αυτήν γαλλικού εκστρατευτικού σώματος (7/19 Ιουλίου). Στα τέλη Αυγούστου, μια δύναμη 15 χιλιάδων ανδρών υπό τον στρατηγό Μαιζόν αποβιβάζεται στο Πεταλίδι και ξεκινά την εκκαθάριση. Πέρα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, οι Γάλλοι θα ασχοληθούν και με την επιστήμη και τον πολιτισμό, κάνοντας αρχαιολογικές ανασκαφές, ενώ σημαντική θα είναι και η συμβολή τους στην χαρτογράφηση της περιοχής. Η παρουσία των Γάλλων στην Πελοπόννησο και η παρεπόμενη ανάμειξή τους στα εσωτερικά πράγματα προκάλεσαν την αντίδραση της Αγγλίας, που ζητούσε την αποχώρησή τους.