Ξεκινά η λειτουργία του Κεντρικού Σχολείου
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1829

Ξεκινά η λειτουργία του Κεντρικού Σχολείου

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ιωάννης Καποδίστριας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, την οποία θεωρούσε αναγκαία για την ανασύσταση του έθνους. Έτσι, τον Νοέμβριο του 1829 ιδρύθηκε στην Αίγινα το Κεντρικό Σχολείο, το πρώτο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του ελληνικού κράτους. Στόχος του ήταν η παραγωγή καταρτισμένων διδασκάλων και η προετοιμασία όσων ήθελαν να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές. Η διάρκεια φοίτησης ήταν τρία έτη και τα μαθήματα κυρίως θεωρητικά. Έφορος του σχολείου ήταν ο Ανδρέας Μουστοξύδης, και διδάσκαλοι ο Γεώργιος Γεννάδιος και ο Ιωάννης Βενθύλος. Σήμερα, το Κεντρικό Σχολείο είναι γνωστό ως το Πρώτο Πειραματικό Ενιαίο Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο».