Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδας
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1831

Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδας

Το θάνατο του Καποδίστρια ακολουθεί ένα κενό εξουσίας, το οποίο γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί από μια τριανδρία αποτελούμενη από τους Αυγουστίνο Καποδίστρια, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και Ιωάννη Κωλέττη. Αυτοί με ψήφισμα της Γερουσίας θα αποτελέσουν μια προσωρινή Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδας, με πρόεδρο τον Αυγουστίνο. Η επιτροπή θα θεωρηθεί συνέχεια της διακυβέρνησης του Καποδίστρια, και σύντομα θα ανακύψουν και πάλι εμφύλιες συγκρούσεις. Θα δημιουργηθούν δύο Κυβερνήσεις: η νόμιμη κυβέρνηση του Αυγουστίνου Καποδίστρια στο Ναύπλιο, και αυτή του Ιωάννη Κωλέττη στην Περαχώρα. Ο εμφύλιος συνεχίζεται ως τον Ιούνιο του 1832, οπότε οι δυνάμεις θα τοποθετήσουν τον Όθωνα ως πρώτο βασιλιά της Ελλάδας.