Ε´ Εθνική Συνέλευση στο Άργος
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1831

Ε´ Εθνική Συνέλευση στο Άργος

Μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια επικρατεί στην Ελλάδα αναταραχή. Οι αντιπρόσωποι του έθνους συνέρχονται στο Άργος στις 5 Δεκεμβρίου και αρχίζουν τις εργασίες της Ε´ Εθνικής Συνέλευσης. Τη διακυβέρνηση κατέχει προσωρινά η τριανδρία των Αυγ. Καποδίστρια, Θ. Κολοκοτρώνη και Ιω. Κωλέττη, με πρόεδρο τον πρώτο. Η Εθνοσυνέλευση θα ολοκληρωθεί στο Ναύπλιο στις 15 Μαρτίου 1832, οπότε θα ψηφιστεί το Ηγεμονικό Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδας, το οποίο όμως δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Το Ηγεμονικό Σύνταγμα καθιέρωνε ως πολίτευμα της Ελλάδας τη συνταγματική μοναρχία και τον Βασιλιά ως ανώτατο άρχοντα. Η Εκτελεστική Εξουσία θα ανήκε στον Ηγεμόνα του έθνους, ενώ την νομοθετική θα αναλάμβαναν από κοινού ο Ηγεμόνας, η Γερουσία και η Βουλή. Μέχρι την άφιξη του Βασιλιά, Κυβερνήτης της Ελλάδας ορίστηκε ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, ο οποίος όμως θα αναγκαστεί να παραιτηθεί μετά από κίνημα του Ιω. Κωλέττη (Μάρτιος 1832).