Ο Όθων Βασιλιάς της Ελλάδας
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1832

Ο Όθων Βασιλιάς της Ελλάδας

Στις 25 Απριλίου/7 Μαΐου θα υπογραφεί η Σύμβαση του Λονδίνου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις και τον εκπρόσωπο της Βαυαρίας, η οποία προβλέπει το μοναρχικό καθεστώς για την Ελλάδα και εκλέγει στο θρόνο τον Όθωνα. Με τη Σύμβαση αυτή η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητο κράτος και αναγνωρίζεται από τα άλλα κράτη.