Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1832

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Στις 9/21 Ιουλίου υπογράφεται ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις και την Οθωμανική Πύλη η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, με την οποία τα σύνορα του ελληνικού κράτους καθορίζονται στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού. Προβλέπεται ακόμα η καταβολή από το Ελληνικό Κράτος αποζημίωσης ύψους 400 εκατομμυρίων τουρκικών γροσίων στην περίπτωση που τα σύνορα αριστερά του Σπερχειού προσδιοριστούν υπέρ της Ελλάδας, ενώ αν τα μέρη αυτά μείνουν στο Οθωμανικό Κράτος η αποζημίωση υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια γρόσια.