Καθορίζονται τα σύνορα του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1832

Καθορίζονται τα σύνορα του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους

Στις 18/30 Αυγούστου υπογράφεται το Πρωτόκολλο της Συνδιάσκεψης του Λονδίνου, με το οποίο αποφασίζεται τα σύνορα του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους να καθοριστούν στην πρώτη περίπτωση που προέβλεπε η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή να περιλαμβάνονται και τα εδάφη αριστερά του Σπερχειού προκειμένου να υπάρχει αμοιβαία ασφάλεια ανάμεσα στα δύο κράτη. Τα σύνορα επομένως επανέρχονται στην γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού, και η Ελλάδα καλείται να καταβάλλει αποζημίωση στην Πύλη.