Καθιέρωση της Δραχμής ως εθνικού νομίσματος.
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1833

Καθιέρωση της Δραχμής ως εθνικού νομίσματος.

Με την άφιξη του Όθωνα αποσύρεται από εθνικό νόμισμα ο Φοίνικας και οι υποδιαιρέσεις του, νομίσματα τα οποία είχε εισάγει ο Ιωάννης Καποδίστριας, και αντικαθίσταται από τη Δραχμή. Το νέο νόμισμα υποδιαιρέθηκε σε 100 λεπτά, ενώ καθιερώθηκε η ισοτιμία με το γαλλικό φράγκο. Κυκλοφορούσαν τρεις κατηγορίες νομισμάτων: τα αργυρά, δηλαδή οι δραχμές, τα χάλκινα, δηλαδή οι υποδιαιρέσεις της δραχμής, και τα χρυσά. Αρχικά τα νομίσματα κόβονταν και εκδίδονταν στο Μόναχο, ενώ από το 1836 την λειτουργία αυτή ανέλαβε το Νομισματοκοπείο Αθηνών. Η δραχμή απεικόνιζε την πρόσοψη του Όθωνα με την επιγραφή Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος.