Η πρώτη χρεοκοπία
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1827

Η πρώτη χρεοκοπία

Στις 11 Απριλίου 1827 μια επιτροπή αποτελούμενη από τους Κ. Πολυάδη, Κ. Τασσίκα, Μ.Κ. Πάγκαλο, Χ. Οικονομίδη και Α. Σκανδαλίδη, η οποία είχε αναλάβει με απόφαση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης την διερεύνηση των οικονομικών της χώρας, υπέβαλε τα πορίσματά της. Η έκθεση παρουσίαζε ξεκάθαρα το οικονομικό χάος που επικρατούσε στην χώρα. Καταχρήσεις, ελλείψεις και λάθη είχαν ως αποτέλεσμα να λείπει από το κρατικό ταμείο ένα υπέρογκο ποσό, το οποίο προερχόταν από χρωστούμενες ομολογίες, μη καταβολή εθνικών προσόδων, αποζημιώσεις και πληρωμές που δεν σημειώθηκαν. Παράλληλα, στα εθνικά κατάστιχα δεν είχαν καταγραφεί ούτε τα δάνεια από το Λονδίνο, τα χρήματα από τα οποία είχαν κατασπαταληθεί, ούτε και άλλες δοσοληψίες. Τα μόνα έσοδα του κράτους προέρχονταν από δωρεές και από τις λείες, αλλά και αυτά δεν ήταν αρκετά. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πρώτη χρεοκοπία της χώρας.