Ρωσοτουρκικός πόλεμος και Έλληνες
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1806-1812

Ρωσοτουρκικός πόλεμος και Έλληνες

Με την έκρηξη του νέου ρωσοτουρκικού πολέμου (1806-1812), αρματολοί και κλέφτες δρουν κατά των Οθωμανών: οι Κατσαντώνης και Κίτσος Μπότσαρης στην Ακαρνανία, οι Λαζαίοι και ο Νικοτσάρας στον Όλυμπο, ο Θύμιος Μπλαχάβας στη Θεσσαλία. Ο Νικοτσάρας επιδίδεται και σε θαλασσινές καταδρομές στο Αιγαίο και στη Μακεδονία. Μετά την ρωσοτουρκική ανακωχή (1807) οι επιχειρήσεις τους είναι μικρότερης εμβέλειας.