Έκδοση αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων από τον Αδαμάντιο Κοραή
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1799-1827

Έκδοση αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων από τον Αδαμάντιο Κοραή

Ο Αδαμάντιος Κοραής, που ζούσε στο Παρίσι, ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, και με την έκδοση αρχαίων ελληνικών κειμένων με σκοπό την πνευματική και πολιτισμική ανύψωση του ελληνικού έθνους. Στην εμβληματική «Ελληνική Βιβλιοθήκη» του, τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων συνοδεύονται από εκτεταμένα σχόλια και προλεγόμενα «εις την κοινήν γλώσσαν», που θυμίζει την καθαρεύουσα. Αυτή η γλώσσα ήταν κατανοητή σε όλους τους Έλληνες, κάτι που θα τον διευκόλυνε στην πραγματοποίηση των στόχων του.