Ιδρύεται το «Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον»
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1809

Ιδρύεται το «Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον»

Ιδρύεται στο Παρίσι μυστική εταιρεία με σκοπό να συντελέσει στην ωρίμανση των συνθηκών που θα επέτρεπαν την αλλαγή της κατάστασης των Ελλήνων, από τον Γάλλο Choiseul Gouffier και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ, μετέπειτα συνιδρυτή της Φιλικής Εταιρείας. Η ίδρυση του Ξενοδοχείου μπορεί να ενταχθεί στη γενικότερη τάση της εποχής, στην καρδιά της οποίας βρισκόταν ο τεκτονισμός, και κατά την οποία αναδύεται ένας νέος τύπος κοινωνικών κλειστών οργανώσεων που χαρακτηρίζονται από συνωμοτικό χαρακτήρα, τελετουργικές διαδικασίες μύησης, και πολιτικοποίηση των μελών.