Ιδρύεται η «Φιλόμουσος Εταιρεία»
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1813

Ιδρύεται η «Φιλόμουσος Εταιρεία»

Ιδρύεται στην Αθήνα, από Ευρωπαίους και Έλληνες λογίους και υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας, η Εταιρεία των Φίλων των Μουσών ή Φιλόμουσος Εταιρεία, με φανερό σκοπό την πνευματική ανάπτυξη των Ελλήνων και την προστασία των αρχαιοτήτων, και μη ομολογημένο την Επανάσταση. Το έργο της Φιλόμουσου Εταιρείας βοήθησε η ύπαρξη σημαντικών εστιών ελληνισμού σε διάφορα μέρη των Βαλκανίων και η συμβολή σημαντικών προσώπων, ελληνικής και μη καταγωγής. Για τους ίδιους μορφωτικούς σκοπούς και προκειμένου να εξισορροπηθεί η αγγλική επιρροή, ο Ιωάννης Καποδίστριας ίδρυσε υπό το ευνοϊκό κλίμα της εποχής και με την υποστήριξη του Τσάρου ομώνυμη εταιρεία στη Βιέννη, όπου όμως οι αυστριακές αρχές παρακολουθούσαν στενά τις δραστηριότητές της. Οι δύο εταιρείες δεν συγχωνεύτηκαν ποτέ, και η Εταιρεία των Αθηνών συνέχισε την λειτουργία της μέχρι το 1825.