Εξολόθρευση του σώματος των Γενιτσάρων.
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1826

Εξολόθρευση του σώματος των Γενιτσάρων.

Το σώμα των Γενιτσάρων, ένας από τους βασικούς θεσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την στελέχωσή της, τον 19ο αιώνα έχει πλέον υποπέσει σε παρακμή και αλλοιωθεί. Εξελίχθηκε σε σώμα δημοσίων υπαλλήλων που δεν έκανε καλά τη δουλειά που του ανατέθηκε, με αποτέλεσμα η Αυτοκρατορία να πληρώνει για ένα στρατό που δεν έχει και να αναγκάζεται να προσλαμβάνει μισθοφόρους. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεών του και εκμεταλλευόμενος τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β´ έκανε αλλαγές και στο στρατό, προσπαθώντας να τον εκσυγχρονίσει και φέρνοντας Ευρωπαίους για την εκπαίδευσή του. Οι αλλαγές αυτές όμως προκάλεσαν την εξέγερση των γενιτσάρων, οι οποίοι αντιπολιτεύονταν σκληρά επί χρόνια τον Μαχμούτ. Έτσι ο Σουλτάνος θα βρει την ευκαιρία να απαλλαχθεί από αυτούς, συντρίβοντας την αντίδραση και εξολοθρεύοντας τους εξεγερμένους (αρχές Ιουνίου), με αποτέλεσμα την εκκαθάριση του εσωτερικού πολιτικού πεδίου. Η σφαγή των γενιτσάρων έμεινε γνωστή ως το «Ευτυχές γεγονός»