Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1843

Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.

Η απόλυτη μοναρχία του βασιλιά Όθωνα καταλύεται με την αναίμακτη επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Οι επαναστάτες ζητούν την «συγκάλεσιν Εθνικής Συνελεύσεως μελλούσης να σκεφθή και να συναποφασίση μετά της βασιλικής αρχής το οριστικόν Σύνταγμα». Ο Όθωνας αποδέχεται αμέσως το αίτημα. Συγκαλείται λοιπόν εθνική συνέλευση, η οποία χαρακτηρίζει το αντιπροσωπευτικό πολίτευμα ως συνθήκη μεταξύ έθνους και βασιλέως, και ψηφίζει το λεγόμενο Σύνταγμα – συνάλλαγμα. Το Σύνταγμα του 1844 υιοθετεί το διαχωρισμό των εξουσιών, κατοχυρώνει ορισμένα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, και προβλέπει την ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας. Μάλιστα, το Σύνταγμα συμπληρώνεται με τον εκλογικό νόμο, ο οποίος καθιερώνει την άμεση, καθολική ψηφοφορία για τους άνδρες, ρύθμιση που αποτελούσε παγκόσμια πρωτοπορία.