Η αποφυλάκιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1835

Η αποφυλάκιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Ο Βαυαρός βασιλιάς Όθωνας, μετά την ενηλικίωσή του και τη λήξη της περιόδου διακυβέρνησης από την Αντιβασιλεία, απένειμε χάρη στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Έτσι, ο Γέρος του Μοριά αποφυλακίστηκε. Μάλιστα, ο Όθωνας τον ονόμασε Αντιστράτηγο, και τον διόρισε Σύμβουλο της Επικρατείας, δηλαδή πολιτικό σύμβουλο του βασιλιά.