Ο Νικόλαος Χαλκιόπουλος Μάντζαρος μελωποιεί τον Ύμνον εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού για χορωδία και πιάνο
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1830

Ο Νικόλαος Χαλκιόπουλος Μάντζαρος μελωποιεί τον Ύμνον εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού για χορωδία και πιάνο

Η μελοποίηση έγινε στο ύφος πατριωτικών χορικών τραγουδιών της εποχής και εκδόθηκε στο Λονδίνο (Clayton) το 1873. Ο αντισυνταγματάρχης Μαργαρίτης Καστέλλης, πρώην διευθυντής του Μουσικού Σώματος, διασκεύασε τον «Εθνικό Ύμνο» για μπάντα και αυτή η μεταγραφή (από την οποία απουσιάζει η σύντομη εισαγωγή) ανακρούεται από τις στρατιωτικές μπάντες ως σήμερα. Το ποίημα «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» αποτελείται από 158 τετράστιχες στροφές· από αυτές οι 24 πρώτες καθιερώθηκαν ως εθνικός ύμνος στις 4 Αυγούστου του 1865. Οι δύο πρώτες ανακρούονται και συνοδεύουν πάντα την έπαρση και την υποστολή της σημαίας και ψάλλονται σε επίσημες στιγμές και τελετές. Από τις 18 Νοεμβρίου 1966 καθιερώθηκε και ως εθνικός ύμνος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄, του οποίου ιδέα ήταν να καθιερωθεί ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» ως «εθνικός», τον άκουσε από τη Φιλαρμονική της Κέρκυρας, όταν επισκέφτηκε το νησί το 1864.