Ο Παύλος Προσαλέντης ο πρεσβύτερος ιδρύει Καλλιτεχνική Σχολή στην Κέρκυρα
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1811

Ο Παύλος Προσαλέντης ο πρεσβύτερος ιδρύει Καλλιτεχνική Σχολή στην Κέρκυρα

Η πρώτη σχολή για τη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού ιδρύθηκε το 1811 στην Κέρκυρα από τον Παύλο Προσαλέντη τον πρεσβύτερο (1784-1837). Ονομάστηκε «Διδασκαλεῖο τῶν Ὡραίων Τεχνῶν» και το 1815, με απόφαση του Άγγλου αρμοστή Thomas Maitland, αναβαθμίστηκε στη «Δημόσια τῶν Καλῶν Τεχνῶν Ἀκαδημία».

Ο Προσαλέντης ήταν ο πρώτος Νεοέλληνας γλύπτης που σπούδασε στο εξωτερικό (1803-1806) και συγκεκριμένα στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά, στη Ρώμη, κοντά στον Ιταλό Antonio Canova. Η επίδραση του δασκάλου του αλλά και της αρχαιοελληνικής τέχνης εντοπίζεται σε όλα τα γλυπτά του, τόσο σε επίσημους ανδριάντες (Αρμοστής Φρέντερικ Άνταμ, 1832, χαλκός, αυλή των ανακτόρων Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, Κέρκυρα) όσο και σε προτομές.

Μάλιστα, η προτομή του Πλάτωνα (1815, μάρμαρο, Εθνική Γλυπτοθήκη, Αθήνα) θεωρείται το πρώτο έργο της νεοελληνικής γλυπτικής, φέρει δε την εξής επιγραφή: «Ερμογλυ / φικής / αύθις τέχνης / Κορκυραίων / δείγμα πρώτον / τούτο Παύλος / εποίει αωιε΄».