Ο Ι.Θ. Κακριδής στη «Δίκη των τόνων»
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1941

Ο Ι.Θ. Κακριδής στη «Δίκη των τόνων»

Κλασικός φιλόλογος και ομηριστής διεθνούς φήμης, ο Ι.Θ. Κακριδής (1901-1992) συνέδεσε τη ζωή του με τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Το 1941 σύρθηκε στη λεγόμενη «Δίκη των τόνων» με αφορμή καταγγελίες από καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών για χρήση του μονοτονικού. Καρπός της μακρόχρονης και γόνιμης συνεργασίας του με τον Ν. Καζαντζάκη είναι η μετάφραση της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, ένα έργο με το οποίο πάσχισαν να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές δυνατότητες της νεοελληνικής γλώσσας.

Μελέτησε σε βάθος και τον νεοελληνικό πολιτισμό (ποίηση, πεζογραφία, λαογραφία), πιστεύοντας στον ενιαίο χαρακτήρα του. Πρόεδρος του νεοσύστατου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την περίοδο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Γεωργίου Παπανδρέου (1964-1965), επηρέασε καθοριστικά τα εκπαιδευτικά πράγματα.