Ο Σολωμός γράφει τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν»
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1823

Ο Σολωμός γράφει τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν»

Ο «εθνικός ποιητής» (1798-1857) έγραψε τον Ύμνον εις την Ελευθερίαν τον Μάιο του 1823 στη Ζάκυνθο, ακούγοντας τους κανονιοβολισμούς στο πολιορκημένο από τους Τούρκους Μεσολόγγι. Γενάρχης της νεότερης ελληνικής ποίησης, χάραξε αποφασιστικά τη γραμμή του νεοελληνικού λυρισμού. Αξιοποιώντας τη λογοτεχνική παράδοση, τον Ερωτόκριτο και το δημοτικό τραγούδι, δημιούργησε σχεδόν εκ του μηδενός τη νέα ελληνική ποιητική γλώσσα.

Τα σωζόμενα χειρόγραφα του ποιητή, η αποσπασματική μορφή πολλών έργων του και τα τρία σχεδιάσματα των Ελεύθερων Πολιορκημένων είναι δείγματα της ρομαντικής αγωνίας του για την τέλεια έκφραση. Ο Σολωμός, επηρεασμένος από τη γερμανική ιδεαλιστική φιλοσοφία της εποχής του, θεωρείται παράλληλα σημαντική μορφή του ευρωπαϊκού ρομαντισμού.