Η «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» του Κ.Θ. Δημαρά
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1949

Η «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» του Κ.Θ. Δημαρά

Η ιστορική και ορθολογική κατανόηση της νεοελληνικής γραμματείας, του Διαφωτισμού και του ρομαντισμού στην Ελλάδα θα ήταν αδύνατη χωρίς το πολυσθενές έργο του Κ.Θ. Δημαρά (1904-1992). Ο «εθνικός μας γραμματολόγος» συνέταξε το 1949 την πρώτη συστηματική και με επιστημονική πειθαρχία ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, αξεπέραστο έργο υποδομής για τα ελληνικά γράμματα. Με τη βαθύτατη ελληνικότητά του αλλά και με τη δυτική, ουμανιστική του καλλιέργεια, πάσχιζε να καταστήσει σαφές πως η ελληνική παράδοση ήταν αναπόσπαστο μέρος της κοινής ευρωπαϊκής. Ως ιστορικός των ιδεών, των συνειδήσεων και των νοοτροπιών έθεσε στο επίκεντρο των μελετών του την έννοια του νέου ελληνισμού. Κομβικός υπήρξε ο ρόλος του στην ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και στη διεύθυνση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών στη Σορβόννη.