Ο Κάλβος δημοσιεύει στο Παρίσι τα «Λυρικά» και έκτοτε σιωπά
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1826

Ο Κάλβος δημοσιεύει στο Παρίσι τα «Λυρικά» και έκτοτε σιωπά

Μέσα σε δύο χρόνια ο Ζακύνθιος ποιητής (1792-1869) δημοσίευσε τις 20 ωδές του, τη Λύρα (1824) και τα Λυρικά (1826), στη Γενεύη και το Παρίσι αντίστοιχα. Ύστερα σιώπησε ποιητικά για πάντα. Κλασικότροπος και ταυτόχρονα ρομαντικός, μαθητής του Ugo Foscolo και φιλελεύθερος επαναστάτης, ο Κάλβος χτύπησε τη λύρα του σε τόνο «υψηλό», προσπαθώντας να πείσει το φιλελληνικό κίνημα για την αξία του αγώνα της ανεξαρτησίας.

Ο «φιλόπατρις» Κάλβος είναι κατεξοχήν πολιτικός ποιητής: ο ποιητής της Ελληνικής Επανάστασης. Στις ωδές του, σε ιδιόμορφη ποιητική γλώσσα και μέτρο, υμνεί αξίες όπως η ελευθερία, η αρετή, η δικαιοσύνη και η δόξα, χρησιμοποιώντας με μοναδικό τρόπο τη δύναμη της ποιητικής εικόνας. Δεν έχει προγόνους, αλλά ούτε και επιγόνους.