Ο Νικηφόρος Λύτρας εκλέγεται καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1866

Ο Νικηφόρος Λύτρας εκλέγεται καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών

«Προικισμένος υπό της φύσεως με άφθονα καλλιτεχνικά δώρα ηδύνατο ο Λύτρας και αλλαχού, εν ευρυτέρω καλλιτεχνικώ κόσμω να ευδοκιμήση και δόξης δάφνας πλείονας να δρέψη και πλούτον μείζονα να αποκτήση. Προυτίμησεν όμως, και εν μειονεκτική ων ενταύθα θέσει, να αφιερώση το τάλαντόν του εις την ιδίαν αυτού πατρίδα, γενόμενος ούτως όχι μόνον ο σπουδαιότερος παράγων αλλά και ο ιδρυτής, ούτως ειπείν, της νεωτέρας εν Ελλάδι καλλιτεχνίας».

Στο άρθρο του, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης (Εφημερίς, 10 Νοεμβρίου 1888) εξέφραζε αυτό που αναγνωρίζει σήμερα η έρευνα: ότι ο Νικηφόρος Λύτρας αποτελεί τον σημαντικότερο καλλιτέχνη του ελληνικού 19ου αιώνα, που συνέβαλε καίρια στην ωρίμανση της λόγιας εικαστικής έκφρασης στο νεοσύστατο κράτος, πρωταγωνίστησε στα καλλιτεχνικά ζητήματα, κυρίως όμως υπήρξε σπουδαίος δάσκαλος για σειρά νεότερων καλλιτεχνών.

Επιπλέον, με πίνακες όπως τα Κάλαντα (περ. 1872, ιδιωτική συλλογή) και το Ψαριανό μοιρολόι (πριν από το 1888, Εθνική Πινακοθήκη) αναγνωρίζεται ως ο «εισηγητής» της ηθογραφίας στη νεοελληνική τέχνη. Ο Λύτρας γεννήθηκε το 1832 στον Πύργο της Τήνου και σπούδασε ζωγραφική στην Αθήνα (1850-1855). Όμως η καλλιτεχνική διαμόρφωσή του συντελέστηκε στο Μόναχο, όπου συνέχισε τις σπουδές του (1860-1865). Επέστρεψε στην Αθήνα το 1866 και διορίστηκε καθηγητής στο Σχολείο των Τεχνών, θέση στην οποία έμεινε έως τον θάνατό του, το 1904.