Η «Ιστορία του ελληνικού έθνους» του Παπαρρηγόπουλου
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1853

Η «Ιστορία του ελληνικού έθνους» του Παπαρρηγόπουλου

Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1815-1891) είναι ο «πατέρας» της νεοελληνικής ιστοριογραφίας. Ήδη με τη δημοσίευση της πρώτης, σύντομης εκδοχής της Ιστορίας του ελληνικού έθνους το 1853, έργου που ολοκληρώθηκε αργότερα (1860-1874), έθεσε τις βάσεις του πιο επιδραστικού και ανθεκτικού ιδεολογικού σχήματος για την ελληνική ιστορία: του σχήματος της τριμερούς συνέχειας (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Νεότεροι χρόνοι).

Ο αγώνας του να καταδείξει τα λάθη της θεωρίας του Φαλμεράυερ για την καταγωγή των νέων Ελλήνων και η συνέχιση της προσπάθειας του Σπ. Ζαμπέλιου για την αποκατάσταση του Βυζαντίου εντός της εθνικής ιστορίας οδήγησαν στην εμπλοκή της ιστοριογραφίας στα γρανάζια της εθνικής ιδεολογίας. Εκφραστής της Μεγάλης Ιδέας και επιτελικό στέλεχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τον 19ο αιώνα, ενέπνευσε πολιτικούς, λόγιους, συγγραφείς αλλά και βασιλιάδες.