Ο θάνατος του Αλέξανδρου Δελμούζου
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1956

Ο θάνατος του Αλέξανδρου Δελμούζου

Ο πρωτοπόρος και νεωτεριστής παιδαγωγός εισήγαγε πρώτος στην εκπαίδευση τη δημοτική μαζί με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας ως διευθυντής στο Παρθεναγωγείο Βόλου (1908). Για τις ιδέες του διώχθηκε επανειλημμένα, με αποκορύφωμα την υπόθεση των Μαρασλειακών (1926). Ιδρυτικό μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου και των μεταρρυθμιστικών αγώνων της δεκαετίας του 1910, διαφώνησε με τη σοσιαλιστική προοπτική του Γληνού στη διάσπαση του Ομίλου το 1927. Στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά θα κατηγορηθεί για υπονόμευση της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας, και θα παραιτηθεί από καθηγητής Παιδαγωγικής στο ΑΠΘ, αλλά και από επόπτης του Πειραματικού Σχολείου, μένοντας μέχρι τέλους πιστός στις παιδαγωγικές του αρχές.