Ο φιλόσοφος Κώστας Παπαϊωάννου εκδίδει το βιβλίο του «Η θεωρία της κοινωνικής πάλης»
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1954

Ο φιλόσοφος Κώστας Παπαϊωάννου εκδίδει το βιβλίο του «Η θεωρία της κοινωνικής πάλης»

Βαθυστόχαστος και ρηξικέλευθος φιλόσοφος, με εντυπωσιακή φιλολογική και αισθητική καλλιέργεια, σεμνός και εσωστρεφής, ο Κώστας Παπαϊωάννου (1925-1981), με πεδίο δράσης το μεταπολεμικό Παρίσι, υπήρξε ένας από τους πρώτους διανοητές που είχε την τόλμη να αναμετρηθεί με τη μαρξιστική σκέψη και να αμφισβητήσει τα αξιακά της θεμέλια όπως και τον σοβιετικό ολοκληρωτισμό. Ήδη από το πρώτο έργο του, Ο άνθρωπος και ο ήσκιος του (1951), συνέλαβε την τραγικότητα της θέσης στην οποία έχει περιέλθει η ανθρωπότητα στον 20ό αιώνα. Το έργο του, με ενδιαφέροντα ανοίγματα στη μελέτη της αρχαίας τέχνης, συνιστά μια μελαγχολική φιλοσοφία του πολιτισμού και της ιστορίας. Συνδύαζε την κριτική σκέψη με την ποιητική βίωση των ιδεών.