Το φιλολογικό σκάνδαλο της «Πάπισσας Ιωάννας» του Ροΐδη
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1866

Το φιλολογικό σκάνδαλο της «Πάπισσας Ιωάννας» του Ροΐδη

Η έκδοση της Πάπισσας Ιωάννας αποτέλεσε το μεγαλύτερο φιλολογικό σκάνδαλο του 19ου αιώνα. Ο Εμμανουήλ Ροΐδης (1836-1904) είναι ο πιο συνεπής επίγονος της παράδοσης του Διαφωτισμού στη διανόηση του νεοελληνικού κράτους, απομυθοποιώντας τις ευκολίες και τις βεβαιότητες. Σαρκαστικός και οξύς, με χαρισματικό προσωπικό ύφος, πικρόχολος και αντικληρικαλιστής, ο «αρνητής» Ροΐδης έστρεψε το κριτικό του βλέμμα στα κακώς κείμενα της νεοελληνικής κοινωνίας.

Κράτησε ψηλά τη σημαία του ορθολογισμού και του θετικισμού σε εποχές που το να αρνείται κανείς το όραμα της Μεγάλης Ιδέας ήταν τόλμημα. Εγκαινίασε το πρότυπο του συγκρουσιακού και παρεμβατικού διανοούμενου. Με το θάρρος της γνώμης του και με την ανηλεή ευθυκρισία του αναδείχθηκε στον κατεξοχήν ηθικό αντιρρησία του 19ου αιώνα.