Εμφανίζονται οι πρώτες λαογραφικές μελέτες του Ν.Γ. Πολίτη
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1871

Εμφανίζονται οι πρώτες λαογραφικές μελέτες του Ν.Γ. Πολίτη

Ένας από τους διαμορφωτές της νεοελληνικής ιδεολογίας. Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης (1852-1921) υπήρξε ο εισηγητής της επιστήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα. Οι Μελέται επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων (1871-1874) και οι πολύτιμες συλλογές παροιμιών, δημοτικών τραγουδιών, παραμυθιών, ηθών και εθίμων του νέου ελληνισμού τον καθιστούν σημαντική μορφή της εθνικής μας αυτογνωσίας.

Η πρωτοβουλία του, το 1883, για τη διοργάνωση από το περιοδικό Εστία ενός λογοτεχνικού διαγωνισμού διηγήματος με θέματα «ελληνικά» πυροδότησε τη στροφή του πεζογραφικού ενδιαφέροντος στην ηθογραφία, τον ρεαλισμό και την ψυχογραφία και έγινε η αφορμή για την εμφάνιση πλειάδας νέων συγγραφέων. Το έργο του Πολίτη, με έμφαση στη μελέτη του λαού, άσκησε ισχυρή ιδεολογική επίδραση στο νεοελληνικό κράτος στο γύρισμα του 20ού αιώνα.