Ο Νίκος Σβορώνος διδάσκει στο Πρότυπον Λύκειον Αθηνών
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1936

Ο Νίκος Σβορώνος διδάσκει στο Πρότυπον Λύκειον Αθηνών

Ανανεωτής της ιστοριογραφίας μεταπολεμικά, ο Νίκος Σβορώνος (1911-1989) ξεδίπλωσε μια ιστορική σκέψη μαρξιστικών καταβολών που απέχει από τις μηχανιστικές εφαρμογές και τις αρχές της κομματικότητας. Στην πυκνή Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας (1953/1976) αλλά και στο σύνολο του έργου του επιχείρησε να συλλάβει ολιστικά και να κατανοήσει την ελληνική ιστορία μέσα από ένα σχήμα εθνικής συνέχειας που αναγνωρίζει τον «αντιστασιακό χαρακτήρα των Ελλήνων». Ο Σβορώνος προσπάθησε να διασώσει την έννοια του έθνους τόσο από τις εθνικιστικές καπηλείες όσο και από τις μαρξιστικές απορρίψεις. Ως ιστορικός, έθεσε στο επίκεντρο των ερευνών του, από τη σκοπιά της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, τους μέσους βυζαντινούς χρόνους και την περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης, εντοπίζοντας εκεί την ανάδυση του νέου ελληνισμού και εξηγώντας την πορεία προς την εθνική ανεξαρτησία.