Ο Γ.Π. Σαββίδης παραιτείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για λόγους ακαδημαϊκής και ηθικής τάξεως
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1971

Ο Γ.Π. Σαββίδης παραιτείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για λόγους ακαδημαϊκής και ηθικής τάξεως

Άφησε τη βαριά σκιά του στον χώρο της νεοελληνικής φιλολογίας, κυρίως των καβαφικών σπουδών, αλλά και της εκδοτικής, της κριτικής, της αρχειακής έρευνας και της διδασκαλίας. Οι θέσεις και οι κρίσεις του Γ.Π. Σαββίδη (1929-1995) για πρόσωπα, θέματα και έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας έγιναν κυρίαρχες. Επιμελήθηκε με υποδειγματικό τρόπο εκδόσεις σημαντικών ποιητών του κανόνα, στη συγκρότηση του οποίου συνέβαλε καθοριστικά. Πριν γίνει πανεπιστημιακός δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ άλλων εισήγαγε τον μοντερνισμό στα αμφιθέατρα, υπήρξε διευθυντής της νεωτερικής Αγγλοελληνικής Επιθεώρησης και του περιοδικού ποικίλης ύλης Ταχυδρόμος, που υπήρξε βήμα ανάδειξης νέων συγγραφέων και  διάχυσης της φιλολογίας στο ευρύ κοινό.