Το «Κρυφό σχολειό» του Άλκη Αγγέλου
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1997

Το «Κρυφό σχολειό» του Άλκη Αγγέλου

Ο Άλκης Αγγέλου (1917-2001), σοβαρός μελετητής της λογιοσύνης της Τουρκοκρατίας, συμπλήρωσε με κρίσιμα μελετήματα τις εργασίες του Κ.Θ. Δημαρά για τον Διαφωτισμό και κατέστησε πιο ευρύχωρη τη νεοελληνική γραμματεία. Μελέτησε ως ιστορικός και φιλόλογος με συγκριτολογικό προσανατολισμό τα «άφθονα σχήματα του παρελθόντος», αποσχηματοποιώντας τις βεβαιότητες του παρελθόντος. Οι εργασίες του για τον Κοραή, το λαϊκό έντυπο, τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, την πρόσληψη του Πλάτωνα, τον Ροΐδη, τη γλωσσική παιδεία και τους Φαναριώτες σκιαγραφούν μια πολυμερή φιλολογική προσωπικότητα. Η συγκρότηση της σειράς «Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη» των εκδόσεων Ερμής (1969), που συνεχίστηκε αργότερα στην Εστία, αποτελεί μνημειώδες έργο με διαφωτιστικές εισαγωγές και άρτια φιλολογική επιμέλεια.