Ο Φίλιππος Ηλιού διαφεύγει στο Παρίσι
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1967

Ο Φίλιππος Ηλιού διαφεύγει στο Παρίσι

Υπηρέτησε την ιστορία ενάντια στον ακαδημαϊσμό, τον εθνικισμό και τις βαναυσότητες των ιδεολογικών χρήσεων. Ιστορικός που εμπλούτισε τη μελέτη της νεότερης ελληνικής ιστορίας, του Διαφωτισμού, της παιδείας του Γένους, της εθνικής αντίστασης και της ελληνικής Αριστεράς. Ο Φίλιππος Ηλιού (1934-2004), αριστερός διαφωτιστής, υπήρξε παρεμβατικός ιστορικός και διανοούμενος, απαράμιλλος οργανωτής της ιστορικής έρευνας, με κρίσιμο ρόλο σε σημαντικά συλλογικά εγχειρήματα, όπως το Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, η Εταιρεία Μελέτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, το περιοδικό Τα Ιστορικά, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, το Βιβλιολογικό Εργαστήρι. Η Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα είναι το μείζον έργο του, θέτοντας στέρεες βάσεις για τη μελέτη της ιστορίας του βιβλίου και της ανάγνωσης.