Ο Νικόλαος Ι. Σαρίπολος διορίζεται υφηγητής στη Νομική Σχολή Αθηνών
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1846

Ο Νικόλαος Ι. Σαρίπολος διορίζεται υφηγητής στη Νομική Σχολή Αθηνών

Ο Νικόλαος Ι. Σαρίπολος γεννήθηκε στην Κύπρο, αλλά με το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821 η οικογένειά του υπέστη διωγμούς και μετανάστευσε στην Τεργέστη. Ως σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών και πανεπιστημιακός συμμετείχε στη Β΄ εν Αθήναις Εθνική Συνέλευση και εισηγήθηκε το Σύνταγμα του 1864. Πατέρας εννέα παιδιών ανέπτυξε ένα πολύπλευρο επιστημονικό έργο, δημοσιεύοντας πλειάδα νομικών και ιστορικών μελετών.