Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης συμμετέχει στο Συνέδριο για την Ειρήνη στον Άγιο Φραγκίσκο…
1945

Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης συμμετέχει στο Συνέδριο για την Ειρήνη στον Άγιο Φραγκίσκο…

Από το σημείο εκείνο ξεκινά η ειδίκευσή του σε θέματα ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα αναλαμβάνει καίριες θέσεις, φθάνοντας μέχρι και υφυπουργός Ανοικοδόμησης. Παράλληλα εκπροσωπούσε τη χώρα σε διεθνή φόρα, όπως η Διεθνής Διάσκεψη Οικισμού, Πολεοδομίας και Ανοικοδομήσεως του ΟΗΕ το 1947. Ήταν ακόμη ο συντονιστής της ελληνικής αντιπροσωπείας για τις ιταλικές πολεμικές επανορθώσεις.