Ο Νικόλαος Γύζης πεθαίνει στο Μόναχο
200 ΧΡΟΝΙΑ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1901

Ο Νικόλαος Γύζης πεθαίνει στο Μόναχο

Ο Νικόλαος Γύζης (1842-1901) υπήρξε ο πιο αναγνωρισμένος Έλληνας καλλιτέχνης του 19ου αιώνα, ζωγράφος που πραγμάτωσε με τον εμφατικότερο τρόπο την ελληνική και ευρωπαϊκή ρομαντική ιδέα για «καλλιτεχνική αναγέννηση» της αρχαίας Ελλάδας. «Από τους αρχαίους χρόνους, ότε η Ελληνική ψυχή παρήγαγε τον Παρράσιον, τον Ζεύξιν, τον Απελλήν και τους άλλους, και μέχρι της Αναγεννήσεως των Τεχνών, ότε ο Θεοτοκόπουλος μόνος παρουσιάζεται ως καλλιτέχνης Γραικός εν Ισπανία, ουδένα άλλον Έλληνα παρήγαγεν ο Ελληνισμός μέχρι της σήμερον έχοντα το καλλιτεχνικόν τάλαντον του Γύζη», σημείωνε ο γλύπτης Λάζαρος Σώχος στο περιοδικό Πινακοθήκη τον Μάρτιο του 1901, με αφορμή τον θάνατο του ζωγράφου. Γιατί ο Γύζης αποτέλεσε λαμπρό παράδειγμα του τι μπορούσαν να επιτύχουν οι νεαροί Έλληνες καλλιτέχνες φτάνοντας με τα λιγοστά τους εφόδια από την Αθήνα στο Μόναχο, και με την εκλογή του στην έδρα ζωγραφικής της εκεί Ακαδημίας, το 1882, λειτούργησε ως φάρος για πλήθος νέων.

Από την αρχή της σταδιοδρομίας του ο Γύζης προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των δύο κύριων θεματικών του επιλογών: της ιδεαλιστικής ζωγραφικής και της ηθογραφίας. Ωστόσο, από το 1890 στράφηκε σχεδόν αποκλειστικά προς τα ιδεαλιστικά θέματα, χάρη στα οποία αναγνωρίστηκε ως ένας από τους σπουδαιότερους «Γερμανούς» καλλιτέχνες της εποχής, με βαθιά επίδραση στο κίνημα του Jugendstil.