Ο Όθων Α΄ εκθρονίζεται και εγκαταλείπει την Ελλάδα
1862