Μικρασιατική Εκστρατεία: Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη Σμύρνη
1919